cách tạo hình kem trên bánh cupcake

Hướng dẫn cách tạo hình kem trang trí cho cupcake

Bước 6: Xoắn chặt phần túi thừa, dùng tay dồn kem xuống dưới đầu chóp và chuẩn bị cho việc phun kem lên bánh để